slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9

 Άγιος Αντώνιος, ιδιοκτησίας των κληρονόμων Νικολάου Σιγάλα, στην περιοχή Άγρελας, που εορτάζει στις 17 Ιανουαρίου.