slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9

Άγιος Γεώργιος, ιδιοκτησίας του Πέτρου Αλικάρη, στην περιοχή Καλαμάκι που εορτάζει στις 23 Απριλίου και γίνονται κεράσματα.