slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9

Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ιδιοκτησίας του ιερέα Νικολάου Μαραγκού, που κληρονόμησε από τον αείμνηστο Εμμανουήλ Κοντιζά, στην περιοχή Χαλασμένα που εορτάζει στις 8 Μαΐου και στις 26 Σεπτεμβρίου.