slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9

Άγιος Μάρκος, ιδιοκτησίας της οικογένειας Πέτρου Μ.Βιδάλη στο Καλαμάκι, εορτάζει στις 25 Απριλίου με ιδιαίτερες περιποιήσεις προς τους φιλέορτους.