slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9

Άγιος Πέτρος, ιδιοκτησίας του Νικολάου Μ.Μαραγκού στην περιοχή Κωνσταντίνα, που εορτάζει στις 16 Ιανουαρίου.