slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9

Άγιος Χαράλαμπος, ιδιοκτησίας του Πέτρου Γ.Πλυτά, στην περιοχή Σταυρουδάκι που εορτάζει στις 10 Φεβρουαρίου.