slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9

Αγία Τριάδα, ιδιοκτησίας των Ιακώβου Γ.Βιδάλη και Φραγκίσκου Ι.Βιδάλη, στην περιοχή Πηγαδάκια που εορτάζει του Αγίου Πνεύματος.