slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9

Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, ιδιοκτησίας του Νικολάου Α.Πλυτά στο Νεκροταφείο Μουντάδου που εορτάζει στις 29 Ιουνίου.