slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, ιδιοκτησίας της Φραγκίσκας – Αικατερίνης Κολλάρου, στην περιοχή Κυρίκλου που εορτάζει στις 25 Μαρτίου.